Lindberg-Lund Oy
teknilliskemiallisten tuotteiden
markkinajohtava toimittaja

Finsk_flagg English - Lindberg & Lund AS

Araldite KorjausmassaAraldite korjausmassa

Vaivattava ja muovailtava epoksimassa

Nopeasti kovettuva korjausmassa tiivistykseen, täyttöön ja liimaukseen

Tuote kovettuu metallin kaltaiseksi yhdisteeksi

Tarttuu useimpiin materiaaleihin

Voidaan hioa, porata ja maalata

Käsittelylujuus saavutetaan 5 minuutissa

Lämmönkesto -40˚C til + 120˚C

Kovettumislämpötilan tulee olla  ≥ 10˚C

Tukipiste 
Hakemisto
Tuotevastuullinen 

Monica Lindblom
Toimitusjohtaja
Myynti & hallinto
Monica Lindblom

Tlf: +358 2458 2220
monica@lindberg-lund.fi